FUEIP100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/12/2022

Quỹ ETF IPAAM VN100 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/12/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300860/fueip100-thong-bao-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-ngay-19-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *