FUEIP100: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 18/11/2022

Quỹ ETF IPAAM VN100 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 18/11/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283319/fueip100-thong-bao-ve-danh-muc-chung-khoan-co-cau-hoan-doi-ngay-18-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *