FUEKIV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 17/11/2022

Quỹ ETF KIM Growth VN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 17/11/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283539/fuekiv30-ket-thuc-giao-dich-hoan-doi-ngay-17-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *