FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 16/12/2022

 Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 16/12/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/19/1300512/fuemav30-ket-thuc-giao-dich-hoan-doi-ngay-16-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *