FUESSV30: Báo cáo hoạt động đầu tư quý 4/2022

Quỹ ETF SSIAM VN30 công bố Báo cáo hoạt động đầu tư quý 4/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312745/fuessv30-bao-cao-hoat-dong-dau-tu-quy-4-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *