FUESSV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/12/2022

Quỹ ETF SSIAM VN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/12/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300869/fuessv30-ket-thuc-giao-dich-hoan-doi-ngay-19-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *