FUESSV30: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ SSIAM

Quỹ ETF SSIAM VN30 thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ SSIAM như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300834/fuessv30-thong-bao-giay-phep-dieu-chinh-giay-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-cong-ty-quan-ly-quy-ssiam.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *