FUESSV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/11/2022

Quỹ ETF SSIAM VN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/11/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1283999/fuessv30-thong-bao-ve-danh-muc-chung-khoan-co-cau-hoan-doi-ngay-22-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *