FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 18/11/2022

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 18/11/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283931/fuessv50-ket-thuc-giao-dich-hoan-doi-ngay-18-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *