FUESSV50: Thông báo thay đổi nhân sự TGĐ

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi nhân sự TGĐ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300832/fuessv50-thong-bao-thay-doi-nhan-su-tgd.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *