FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 20/12/2022

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 20/12/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300605/fuessv50-thong-bao-ve-danh-muc-chung-khoan-co-cau-hoan-doi-ngay-20-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *