FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/01/2023

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/01/2023 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313377/fuevfvnd-thong-bao-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-ngay-17-01-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *