FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/12/2022

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/12/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1300913/fuevfvnd-thong-bao-ve-danh-muc-chung-khoan-co-cau-hoan-doi-ngay-21-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *