FUEVN100: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 18/01/2023

Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 18/01/2023 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313519/fuevn100-ket-thuc-giao-dich-hoan-doi-ngay-18-01-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *