FUEVN100: Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đối từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 09/02/2023

Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đối từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 09/02/2023 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312819/fuevn100-thong-bao-tam-ngung-giao-dich-hoan-doi-tu-ngay-01-02-2023-den-het-ngay-09-02-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *