FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/11/2022

Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/11/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283250/fuevn100-thong-bao-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-ngay-16-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *