GAS: HĐQT chấp thuận các nội dung chính hợp đồng mua bán Condensate Thái Bình 2023 giữa PV Gas và PVOIL

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố HĐQT chấp thuận các nội dung chính hợp đồng mua bán Condensate Thái Bình 2023 giữa PV Gas và PVOIL như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313139/gas-hdqt-chap-thuan-cac-noi-dung-chinh-hop-dong-mua-ban-condensate-thai-binh-2023-giua-pv-gas-va-pvoil.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *