GEG: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Quy chế ESOP

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Quy chế ESOP như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283761/geg-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-sua-doi-quy-che-esop.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *