GEX: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán

 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312852/gex-bao-cao-tien-do-su-dung-von-thu-duoc-tu-chao-ban.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *