GEX: Nghị quyết HĐQT và công văn về việc mua lại trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thông báo Nghị quyết HĐQT và công văn về việc mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283808/gex-nghi-quyet-hdqt-va-cong-van-ve-viec-mua-lai-trai-phieu-truoc-han.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *