GEX: Quyết định của TGĐ và công văn về việc mua lại trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thông báo Quyết định của TGĐ và công văn về việc mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283810/gex-quyet-dinh-cua-tgd-va-cong-van-ve-viec-mua-lai-trai-phieu-truoc-han.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *