GEX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan Công ty Cổ phần chứng khoán VIX

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan Công ty Cổ phần chứng khoán VIX như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301131/gex-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-to-chuc-lien-quan-cong-ty-co-phan-chung-khoan-vix.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *