GEX: Thông báo nghị quyết HĐQT số 30/2022, 32/2022, 33/2022 ngày 21/12/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thông báo nghị quyết HĐQT số 30/2022, 32/2022, 33/2022 ngày 21/12/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301180/gex-thong-bao-nghi-quyet-hdqt-so-30-2022-32-2022-33-2022-ngay-21-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *