Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 18/11: Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ trở lại trên HOSE

Trên sàn giao dịch HOSE, hôm nay nhà đầu tư nước ngoài mua vào gần 118 triệu đơn vị, giá trị 2.194 tỷ đồng, giảm 17% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên hôm qua (17/11).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra hơn 120,6 triệu đơn vị, giá trị 2.219 tỷ đồng, tăng gần 65% về khối lượng và gần 60% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 2,68 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 25,09 tỷ đồng. Trong khi phiên trước đó, khối này mua ròng 69,58 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 1.507,97 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị hơn 206 tỷ đồng, tương ứng gần 13,7 triệu đơn vị.

Tiếp theo là KDH với giá trị gần 80 tỷ đồng, tương ứng 3,61 triệu đơn vị, chứng chỉ quỹ FUEVFVND với giá trị mua ròng hơn 52,7 tỷ đồng, tương ứng 2,58 triệu đơn vị.

Ở các vị trí sau, các cổ phiếu PVT, FRT, VIC, VNM, DGW, VHM, NLG được mua ròng từ hơn 15 tỷ đồng đến 43 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu DGC với giá trị gần 125 tỷ đồng, tương ứng 2,23 triệu đơn vị.

Tiếp theo là VND khi bị bán ròng gần 93 tỷ đồng, tương ứng hơn 8,65 triệu đơn vị. Xếp ở vị trí thứ ba là CTG khi bị bán gần 74 tỷ đồng, tương ứng 3,09 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu MSN, VCB, GAS, DXG, SSI, KBC, GEX bị bán ròng từ 22 tỷ đồng đến 67 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào hơn 1,92 triệu đơn vị, giá trị 37,62 tỷ đồng, giảm 14% về khối lượng nhưng tăng 40% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra với khối lượng chỉ gần 0,23 triệu đơn vị, giá trị 1,72 tỷ đồng, gấp 3 lần về khối lượng và gấp đôi về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng hơn 1,7 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị mua ròng 35,9 tỷ đồng. Phiên trước, khối này mua ròng 2,16 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 25,85 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC và PVS với 16 tỷ đồng và 15,4 tỷ đồng. Các mã phía sau không đáng kể, như TNG với 1,86 tỷ đồng, VCS có 1,3 tỷ đồng, LHC có 0,4 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng gần như không đáng kể, với SHS bị bán mạnh nhất cũng chỉ hơn 56 triệu đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,48 triệu đơn vị, giá trị 56,35 tỷ đồng, giảm 9% về khối lượng nhưng tăng 7% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 0,65 triệu đơn vị, giá trị 40,89 tỷ đồng, bằng một nửa về khối lượng và giảm 13% về giá trị so với phiên hôm qua.

Do đó, phiên này khối ngoại đã mua ròng hơn 0,83 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng tương ứng 15,45 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 210.400 đơn vị, giá trị mua ròng 5,81 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu BSR với giá trị gần 8,2 tỷ đồng, tương ứng gần 0,65 triệu đơn vị. Tiếp theo là ACV với giá trị 3,85 tỷ đồng VEA có 1,3 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu LTG, nhưng chỉ có hơn 329 triệu đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 18/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng chỉ hơn 154.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị là mua ròng hơn 25,4 tỷ đồng. Trong khi phiên hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 71,95 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 1.539,63 tỷ đồng.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/giao-dich-chung-khoan-khoi-ngoai-ngay-1811-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-ban-rong-nhe-tro-lai-tren-hose-post310285.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *