GKM: Lương Thị Xuân Phương – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 142.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Thị Xuân Phương
– Mã chứng khoán: GKM
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 142.799 CP (tỷ lệ 0,55%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Việt Lê
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.548.240 CP (tỷ lệ 9,73%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 142.799 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 142.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 799 CP (tỷ lệ 0%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Đã đủ nhu cầu tài chính cá nhân
– Ngày bắt đầu giao dịch: 26/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 17/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313522/gkm-luong-thi-xuan-phuong-nguoi-co-lien-quan-den-chu-tich-hdqt-da-ban-142-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *