GMC: Thông tin về ứng cử viên HĐQT Huỳnh Tăng Phúc Hậu

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn thông báo Thông tin về ứng cử viên HĐQT Huỳnh Tăng Phúc Hậu như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283528/gmc-thong-tin-ve-ung-cu-vien-hdqt-huynh-tang-phuc-hau.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *