HAG: Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và Nghị quyết HĐQT

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và Nghị quyết HĐQT như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313557/hag-thong-bao-quyet-dinh-cua-cuc-thue-tinh-gia-lai-ve-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-va-nghi-quyet-hdqt.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *