HAH: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn – CTCP Đầu tư Sao Á D.C

CTCP Đầu tư Sao Á D.C báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312814/hah-bao-cao-thay-doi-ve-so-huu-cua-co-dong-lon-ctcp-dau-tu-sao-a-d-c.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *