HAH: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Qũy TM Holding

Công ty TNHH Qũy TM Holding báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313556/hah-bao-cao-ve-thay-doi-so-huu-cua-co-dong-lon-cong-ty-tnhh-quy-tm-holding.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *