HAS: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần HACISCO giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313399/has-giai-trinh-bien-dong-loi-nhuan-bctc-hn-va-rieng-quy-4-2022-so-voi-cung-ky-nam-truoc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *