HAX: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 28

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 28 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300841/hax-giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-thay-doi-lan-thu-28.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *