HAX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc vay vốn VCB Hải Dương

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc vay vốn VCB Hải Dương như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300842/hax-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-viec-vay-von-vcb-hai-duong.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *