HDB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Hoài Nam

Trần Hoài Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313539/hdb-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-tran-hoai-nam.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *