HDB: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành ESOP

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành ESOP như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283896/hdb-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-tang-von-dieu-le-thong-qua-phat-hanh-esop.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *