HDB: Quyết định HĐQT ban hành quy chế về chính sách môi trường, xã hội và quản trị (ESG)

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo quyết định HĐQT ban hành quy chế về chính sách môi trường, xã hội và quản trị (ESG) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312837/hdb-quyet-dinh-hdqt-ban-hanh-quy-che-ve-chinh-sach-moi-truong-xa-hoi-va-quan-tri-esg.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *