HDB: Thông báo thay đổi địa điểm phòng giao dịch Phú Quốc

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi địa điểm phòng giao dịch Phú Quốc như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283463/hdb-thong-bao-thay-doi-dia-diem-phong-giao-dich-phu-quoc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *