HDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đoàn Hữu Hà An

Đoàn Hữu Hà An báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283474/hdc-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-doan-huu-ha-an.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *