HHV: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 30

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 30 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301177/hhv-thong-bao-thay-doi-giay-chung-nhan-dkdn-lan-thu-30.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *