HMC: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao dịch, mua bán hàng hóa với người có liên quan của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao dịch, mua bán hàng hóa với người có liên quan của cổ đông lớn như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312710/hmc-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-chap-thuan-giao-dich-mua-ban-hang-hoa-voi-nguoi-co-lien-quan-cua-co-dong-lon.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *