HNX: Kết quả giao dịch tự doanh theo mã chứng khoán ngày 19/01/2023


Sở GDCKHN trân trọng công bố thông tin về tổng khối lượng và giá trị mua, bán tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên đối với từng mã chứng khoán. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.
Trân trọng./.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313356/hnx-ket-qua-giao-dich-tu-doanh-theo-ma-chung-khoan-ngay-19-01-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *