HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 22/12/2022


Ngày 22/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.

Tệp đính kèm:   1.22122022 up.pdf

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301142/hnx-so-lieu-quan-ly-so-huu-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-ngay-22-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *