Hóa chất Đức Giang lãi ngàn tỷ quý thứ 5 liên tiếp, lãi ròng 2022 gấp đôi năm trước

Hóa chất Đức Giang lãi ngàn tỷ quý thứ 5 liên tiếp, lãi ròng 2022 gấp đôi năm trước

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) công bố BCTC quý 4/2022, tiếp tục đạt lợi nhuận ròng trên 1 ngàn tỷ đồng, dù đi lùi so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022

Quý 4/2022, ông lớn hóa chất đạt doanh thu hơn 3.1 ngàn tỷ đồng, lãi gộp gần 1.3 ngàn tỷ đồng, đi lùi lần lượt 10% và 20% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên hơn 197 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng bật tăng lên 75.3 tỷ đồng, gấp 2.8 lần cùng kỳ. Các mảng chi phí khác bật tăng nhẹ. Kết quả, DGC lãi ròng hơn 1.03 ngàn tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ 21%.

Dù kết quả đi lùi nhưng quý 4/2022 là quý thứ 5 liên tiếp, ông lớn ngành hóa chất có lãi trên ngàn tỷ đồng.

DGC có quý thứ 5 liên tiếp lãi trên ngàn tỷ đồng 

Hơn nữa, xét cả năm 2022, DGC vẫn đạt tăng trưởng dương cả về doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu năm qua của ông lớn ngành hóa chất đạt hơn 14.4 ngàn tỷ đồng, tăng 51%; lãi ròng 5.5 ngàn tỷ đồng, gấp 2.3 lần năm trước. Với kết quả này, Công ty đã vượt kế hoạch cả năm đề ra tại ĐHĐCĐ 2022, lần lượt hơn 19% và gần 73%.

Theo DGC giải trình, doanh thu năm 2022 tăng mạnh do sản lượng sản xuất tăng, với doanh thu các mặt hàng chính đều tăng mạnh như phốt pho vàng (gấp 2.2 lần), các mặt hàng phân bón (tăng 22%), doanh thu WPA (tăng 62%)… Trong khi đó, giá vốn các mặt hàng chỉ tăng 20.5%, doanh thu hoạt động tài chính gấp 3 lần cùng kỳ. Nhờ vậy, Công ty đạt lãi sau thuế gấp 2.4 lần.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản thời điểm cuối năm 2022 của DGC đạt 13.3 ngàn tỷ đồng, hơn đầu năm 56%, phần lớn là tài sản ngắn hạn (10.9 ngàn tỷ đồng, tăng 81%). Trong đó, tiền mặt nắm giữ và các khoản tương đương lên tới 1.4 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 11 lần đầu năm. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng gấp hơn 2 lần đầu kỳ, lên 7.5 ngàn tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn đạt 916 tỷ đồng, tăng 17%, với khoản phải thu từ khách hàng bên thứ 3 tổng cộng hơn 504 tỷ đồng. Hàng tồn kho còn 918 tỷ đồng, giảm 33% so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả tăng nhẹ 13%, lên 2.48 ngàn tỷ đồng, trong đó 99% là nợ ngắn hạn, gồm hơn 1.27 ngàn tỷ đồng là các khoản phải trả ngắn hạn khác. Nợ vay ngắn hạn của DGC vào cuối kỳ là 467 tỷ đồng, bằng 1/2 đầu năm.

Hồng Đức

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/01/hoa-chat-duc-giang-lai-ngan-ty-quy-thu-5-lien-tiep-lai-rong-2022-gap-doi-nam-truoc-737-1032398.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *