Hoàng Anh Gia Lai (HAG) hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận năm sau 11 tháng

Trong tháng 11, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng. Trong đó: ngành chăn nuôi đạt 213 tỷ đồng, sản lượng 37.780 con heo thịt; ngành cây ăn trái đạt 205 tỷ đồng với sản lượng 26.661 tấn (chuối sản xuất đạt 11.780 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc đạt 14.881 tấn). Nhờ đó, Công ty đạt 114 tỷ đồng lãi sau thuế.

Lũy kế 11 tháng năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai có doanh thu thuần đạt 4.100 tỷ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi đạt 1.349 tỷ đồng với sản lượng 243.050 con; ngành cây ăn trái đạt 2.132 tỷ đồng với sản lượng 268.085 tấn (chuối xuất khẩu đạt 151.053 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc đạt 117.032 tấn).

Kết quả, Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.115 tỷ đồng, hoàn thành 99% so với kế hoạch đề ra cho năm 2022.

Cụ thể, năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng ngày 9/12, cổ phiếu HAG đang tăng 2,83%, lên 9.460 đồng/CP.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/hoang-anh-gia-lai-hag-hoan-thanh-99-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-11-thang-post311619.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *