HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 19.100 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Xuân Dung
– Mã chứng khoán: HPP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 529.104 CP (tỷ lệ 6,65%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Viện
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 615.142 CP (tỷ lệ 7,73%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 19.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 548.204 CP (tỷ lệ 6,89%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Cổ phiếu thanh khoản kém
– Ngày bắt đầu giao dịch: 17/10/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/11/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283632/hpp-nguyen-thi-xuan-dung-nguoi-co-lien-quan-den-chu-tich-hdqt-da-mua-19-100-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *