HSL: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312711/hsl-thong-bao-thay-doi-nhan-su-cong-ty.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *