HT1: Thông báo thay đổi người ủy quyền CBTT

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên thông báo thay đổi người ủy quyền CBTT như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301127/ht1-thong-bao-thay-doi-nguoi-uy-quyen-cbtt.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *