HTE: Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM tại Công ty Cổ phần Baan – Tradincorp


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283893/hte-quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-co-phan-cua-cong-ty-co-phan-dau-tu-kinh-doanh-dien-luc-tp-hcm-tai-cong-ty-co-phan-baan-tradincorp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *