HTN: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283934/htn-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-dieu-chinh-thoi-gian-thanh-toan-co-tuc-nam-2021.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *