HTV: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Công ty Cổ phần Logistics Vicem thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300758/htv-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-chap-thuan-hop-dong-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *