HTV: Thông báo nghị quyết HĐQT số 134 chấp thuận hợp đồng với NCLQ

Công ty Cổ phần Logistics Vicem thông báo nghị quyết HĐQT số 134 chấp thuận hợp đồng với NCLQ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300767/htv-thong-bao-nghi-quyet-hdqt-so-134-chap-thuan-hop-dong-voi-nclq.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *